Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc hoàn thiện tổ chức sản xuất và đổi mới quản lý kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trong XDCB. Mã số: 28B

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Giới thiệu mục tiêu và nội dung nghiên cứu được đặt ra của chương trình 28B.
- II. Đánh giá tình hình thực hiện và kết quả đạt được của chương trình- 1. Đánh giá chung về mức độ đạt so với mục tiêu đề ra - 2. Đánh giá tổng hợp những kết quả đạt được mang ý nghĩa khoa học và hiệu qủa đối với kinh tế quốc dân và ngành - 3. Đánh giá tình hình tổ chức thực hiện chương trình - 4. Những khó khăn, thuận lợi về các mặt trong quá trình thựuc hiện chương trình.
- III. Kết luận chung về kết quả thực hiện chương trình: - - Kết luận chung về kết quả thực hiện chương trình.
- Kiến nghị các chế độ, chính sách, biện pháp nhằm hoàn thiện quản lý chương trình nghiên cứu khoa học - - Kiến nghị nội dung cần nghiên cứu tiếp 1991-1995 - - Tình hình sử dụng kinh phí

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành