Tìm kiếm nâng cao

Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng. Mã số: 28B 01-03

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Sản xuất xây dựng, áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng và hiệu quả kinh tế của nó - 1. Sản xuất xây dựng - 2. áp dụng kỹ thuật toàn bộ trong sản xuất xây dựng - 3. Hiệu quả kinh tế của áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng và những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả - - Bản chất hiệu quả - - Hiệu quả kinh tế của áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng - - Tiêu chuẩn hiệu quả kinh tế áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng và những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả - - Tiêu chuẩn hiệu quả kinh tế - - Chỉ tiêu đánh giá hhiệu quả kinh tế áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng - Phần II: Giới thiệu và nhận xét phương pháp hiện có về xác định hiệu quả kinh tế của áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng - 1. Giới thiệu khái quát một số phương pháp (hiện có ) để xác định hiệu quả kinh tế áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng - 2. Nhận xét về phương pháp xác định hiệu quả kinh tế áp dụng kỹ thuật mới - Phần III: Phương páhp xác định hiệu quả kinh tế áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất xây dựng (ở Việt Nam) - 1. Phương pháp lựa chọn phương án áp dụng kỹ thuật tiến bộ - 2. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế hàng năm của áp dụng kỹ thuật tiến bộ -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành