Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu sử dụng rộng rãi cây đước của tỉnh Minh Hải trong xây dựng tại Đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả:
Nhà xuất bản: Phân viện khoa học kỹ thuật XDCB miền Nam
Năm xuất bản: 1987
Nơi xuất bản: TPHCM.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần 1: Tiềm năng và khả năng khai thác cây đước của tỉnh Minh Hải - 1. Hiện trạng và hướng phát triển của rừng đước - 2. Tình hình khai thác và sử dụng cây đước...- 3. Kinh nghiệm và phạm vi sử dụng gỗ đước trong dân gian.
- Phần II: Khảo sát các tính năng cơ lý của cây đước và nghiên cứu các biện pháp ngâm tẩm để nâng cao chất lượng gỗ đước - 1. Khảo sát các tính năng cơ lý của gỗ đước ...- 2. Nghiên cứu các biện pháp ngâm tẩm để nâng cao chất lượng gỗ đước.
- Phần III: Nghiên cứu các giải pháp sử dụng cây đước trong xây dựng, đặc biệt là trong xây dựng nhà ở - 1. Đặc điểm nhà ở nông thôn ĐBSCL- 2. Sử dụng cây đước làm nhà ở nông thôn.
- Phần IV: Kết luận và kiến nghị.
- Phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành