Tìm kiếm nâng cao

Tìm phương pháp xác định giá trị tính toán của các yếu tố khí hậu ngoài nhà phục vụ cho tính toán và thiết kế vi khí hậu. Mã số: 80-28-100

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Khoa học và kỹ thuật XDCB
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: Tìm phương pháp xác định giá trị tính toán của các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, trực xạ, tán xạ và gió - Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu trước đây - Chương 2: Xác định giá trị tính toán của các yếu tố khí hậu ngoài nhà theo hệ số bảo đảm - Chương 3: Sự phụ thuộc của giá trị tính toán của các yếu tố khí hậu ngoài nhà vào chỉ tiêu quán tính nhiệt của kết cấu bao che - Chương 4: Những bài toán phải giải quyết trong xử lý số liệu khí tượng - Chương 5: Kết luận và kiến nghị - Phụ lục: Cải tiến chương trình xử lý số liệu khí hậu trong khuôn khổ đề tài 80-28-100 - 1. Đặc điểm bài toán - 2. Những phương pháp giải quyết.
- Phần thứ hai: Tìm phương pháp xác định giá trị tính toán của góc tạt mưa dùng để tính toán và thiết kế che mưa cho các lỗ cửa.
- Phần thứ ba: Tìm phương pháp bổ sung số liệu bức xạ tạm thời cho những trạm quan trắc thiêu - 1. Vài nét về phương pháp tính gián tiếp một số đặc trưng bức xạ - 2. Một số kết quả nghiên cứu kiểm tra và thiết lập biểu thức tính gián tiếp cường độ bức xạ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành