Tìm kiếm nâng cao

Hình thành một số hệ đảm bảo thông tin toán học và chương trình của việc ứng dụng tin học trong tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế XDCB. Mã số 28B 03-04

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Tin học - BXD
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần 1: Mở đầu: 1. Sự phát triển kỹ thuật tin học và vai trò trong quản lý - 2. Đặc điểm ứng dụng tin học trong quản lý xây dựng trên thế giới hiện nay - 3. Đặc điểm tình hình ứng dụng tin học ở nước ta.
- Phần 2: Lập thư viện chương trình giải một số bài toán kinh tế ứng dụng trong xây dựng - 1. Về ứng dụng toán kinh tế trong xây dựng - 2. Giới thiệu một số chương trình - 3. Khai thác và sử dụng các chương trình giải bài toán kinh tế.
- Phần 3: Xây dựng hệ thống chương trình hỗ trợ quản lý của công ty xây dựng - 1. Phân tcíh mô hình và chọn phương thứuc hình thành hệ quản lý bằng máy tính - 2. Hệ chương trình quản lý tài chính kế toán công ty xây dựng - 3. Hệ chương trình quản lý và hạch toán vật tư công ty xây dựng - 4. Hệ thống chương trình tính lương của cơ sở quốc doanh.
- Phần 4: Thiết lập bước đầu một số hệ quản lý bằng máy tính phục vụ Bộ Xây dựng - 1. Phân tích mô hình quản lý - 2. Hệ thống chương trình phục vụ quản lý xi măng - 3. Quản lý các văn bản của Bộ Xây dựng bằng máy tính.
- Phần 5: Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành