Tìm kiếm nâng cao

Phương pháp luận của công tác tiêu chuẩn hoá và thiết kế điển hình trong xây dựng. Mã số: 28B-03-03

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chuyên đề 1:- 1.Đối tượng tiêu chuẩn hoá là một hệ thống - 2. Tình hình nghiên cứu đối tượng tiêu chuẩn hoá xây dựng trên thế giới - 3. Xác định đối tượng tiêu chuẩn hoá xây dựng .
- Chuyên đề 2:- 1. Tổng quan về phân cấp tiêu chuẩn xây dựng - 2. Các đặc thù của ngành xây dựng và sản phẩm xây dựng - cơ sở để phân cấp các tiêu chuẩn xây dựng.
- Chuyên đề 3:- 1. Hoạt động của tiêu chuẩn hoá trong xây dựng và công tác biên soạn tiêu chuẩn ở nước ta những năm qua - 2. Giới thiệu hệ thống tiêu chuẩn về xây dựng của nước ngoài.
- Chuyên đề 4: 1. Đặc điểm của công trình xây dựng cơ bản - 2. Đặc điểm của tiêu chuẩn hoá xây dựng.
- Chuyền đề 5:- 1. Mở đầu - 2. Quỹ quốc gia thiết kế điển hình - 3. Khung phân loại danh mục thiết kế điển hình

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành