Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng và quản lý hệ thống giá trong xây dựng cơ bản

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1986/1986-12/1990
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Tổng quan về sự hình thành, phát triển và hoàn thiện công tác định mức thiết kế kỹ thuật đơn giá XDCB ở nước ta - 1. Báo cáo tình hình thực hiện đơn giá dự toán XDCB - 2. Báo cáo tình hình XD và áp dụng định mức - Chương II: Hệ thống các định mức thiết kế kỹ thuật phục vụ công tác didnhj giá XDCB - - Phương pháp xây dựng ĐMDT chi tiết XDCB - - Phương pháp xây dựng ĐMDT tổng hợp - - Phương pháp xây dựng định mức phụ phí thi công - - Phương án giải quyết về nhà ở và kinh phí lán trại trong XDCB - - Phương hướng hoàn thiện định mức chi phí BQL công trình - Chương III: Hệ thống giá trong XDCB - - Phương pháp lập tổng dự toán công trình XDCB - - Phương pháp lập giá chuẩn các ngôi nhà và hạng mục công trình- - Phương pháp tính giá vật liệu bình quân đến hiện trường xây lắp - - Phương pháp xây dựng đơn giá XDCB - - Phương pháp xây dựng giá hợp đồng xây lắp các công trình xây dựng - - Phương pháp xcác định giá dự toán ca máy, các loại máy và thiết bị xây dựng - - Phương pháp xác định giá khảo sát xây dựng - - Phương pháp chỉ dẫn xác định giá thiết kế theo tỷ lệ % vốn xây lắp - - Phương pháp lập giá thiết kế các công trình xây dựng cơ bản - - Phương pháp điều chỉnh giá dự toán xây lắp - - Cơ cấu DT của các loại hình công trình xây dựng - Chwng IV: Đổi mới công tác định giá và quản lý giá XDCB theo cơ chế quản lý mới - - Cải tiến phương pháp xác định giá dự toán công trình XDCB - -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành