Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công tình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế. Mã số: 28B 01-04

Tác giả:
Nhà xuất bản: Đại học Xây dựng Hà Nội - Bộ Giáo dục và đào tạo
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: Giới thiệu chun.
- Phần thứ hai: Tóm tắt các kết quả nghiên cứu theo các đề mục chủ yếu của đề tài.
- 1. Phần tổng hợp tình hình thiết kế.
- 2. Phần xây dựng các phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng.
- 3.Nghiên cứu một số phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế.
- Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành