Tìm kiếm nâng cao

Phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị và sử dụng xe máy xây dựng. Mã số: 28B-01-04

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện cơ giới hoá và công nghệ xây dựng - BXD
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: - 1. Một số điểm phân biệt về phương pháp đánh giá giữa giai đoạn trang bị và giai đoạn sử dụng máy - 2. Các phương pháp đánh giá và so sánh phương án sử dụng máy xây dựng - 3. Hệ chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật để đánh giá và so sánh phương án máy xây dựng trong giai đoạn sử dụng. - Hệ chỉ tiêu đánh giá các phương án sử dụng máy cho quá trình công nghệ xây dựng. - Hệ chỉ tiêu đnáh giá các phương án sử dụng máy cho quá trình tổ chức xây dựng một công trình. - Hệ chỉ tiêu đánh giá trình độ và hiệu quả kinh tế sử dụng máy cho kì kế hoạch của một tổ chức xây dựng - 4. Phương pháp so sánh các phương án sử dụng máy cho quá trình thi công xây dựng công trình theo chỉ tiêu kinh tế tổng hợp. - Tính toán cho trường hợp độ xa vận chuyển máy đến công trình và qui mô khối lượng công việc của máy phải thực hiện là một trị số xác định cho trường. - Tính toán cho trường hợp độ xa vận chuyển máy đến công trường, quy mô khối lượng công việc được giao cho máy thực hiện và cự ly thi công là một biểu số. - Phương pháp so sánh giữa các phương án sử dụng máy đa năng và máy chuyên dùng. - Phương pháp so sánh các phương án sử dụng máy xây dựng bằng chỉ số tổng hợp xếp hạng phương án. - Một số phương hướng áp dụng toán học để lựa chọn phương án sử dụng máy xây dựng tối ưu - 5. Phương pháp tính toán hiệu quả kinh tế của cải tiến sử dụng máy. - Các phương hướng cải tiến sử dụng máy xây dựng. - Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của cải tiến sử dụng máy - 6. Một số công thức tính toán so sánh các hình thức tổ chức sử dụng máy hợp lý.
- Phần thứ hai: - 1. Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của vấn đề đầu tư cơ bản cho sửa chữa máy xây dựng - 2. Hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế công trình sửa chữa máy xây dựng về mặt kinh tế - 3. Hệ chỉ tiêu và phương pháp so sánh các phương án công nghệ sửa chữa - 4. Hệ chỉ tiêu và phương pháp so sánh các phương án sản xuất phụ tùng thay thế - 5. Nhận xét về tính kinh tế của một số máy

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành