Tìm kiếm nâng cao

Một số phương pháp cơ bản về quy hoạhc mạng lưới sửa chữa sản xuất và phục hồi phụ tùng máy xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Một số cơ sở khoa học khi quy hoạhc mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - Mở đầu: - - Tổ chức lãnh thổ của mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - - Một số nguyên tắc trong khi qui hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - - Phương pháp tính toán hiệu quả kinh tế đầu tư xây dựng cho các cơ sở sửa chữa máy xây dựng - Phần II: Một số mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - 1. Khái niệm - 2. Xây dựng mô hình - Phần III: Quy hoạch mạng lưới sản xuất và phục hồi phụ tùng máy xây dựng - 1. Hiện trạng - 2. Phương pháp xác định hao phí phụ tùng bình quân - 3. Danh mục phụ tùng và chỉ tiêu hao phí phụ tùng -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành