Tìm kiếm nâng cao

Phương pháp xác định nhu cầu máy xây dựng cho các tổ chức xây lắp và xây dựng định mức nhu cầu máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
A. Mở đầu: 1. Khái quát chung về tình hình trang bị và lực lượng máy xây dựng ở nước ta. 2. Các nguyên tắc khi xác định nhu cầu máy xây dựng và những trường hợp cần xác định nhu cầu máy xây dựng. 3. ý nghĩa và phạm vi ứng dụng của đề tài.
B. Phần thứ nhất:: 1. Mục đích và yêu cầu lập phương pháp xác định nhu cầu máy xây dựng cho các tổ chức xây lắp. 2. Khái quát chung về các phương pháp xác định nhu cầu máy xây dựng và ưu nhược điểm của từng phương pháp. 3. Xác định nhu cầu máy xây dựng cho các tổ chức xây lắp theo phương pháp đã chọn. - Công thức tổng quát. - Xác định các thông số trong công thức tổng quá. - Lập sơ đồ khối tính toán nhu cầu máy xây dựng và giải thích sơ đồ đó. 4. Một số ví dụ tính toán. 5. Dự kiến các phụ lục kèm theo. 6. Tài liệu tham khảo

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành