Tìm kiếm nâng cao

Cơ sở khoa học nghiên cứu về phân cấp quản lý, sử dụng máy của các đơn vị trong xí nghiệp thi công cơ giới. Mã số: 28B-01-05

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1.Đặt vấn đề.
- 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu.
- 3. Lựa chọn phương án tối ưu.
- 4. Xác định nhiệm vụ của các đơn vị theo từng nọi dung quản lý sử dụng máy.
- 5. Phân cấp quản lý sử dụng máy của xí nghiệp thi công cơ giới.
- 6. Khảo nghiệm đánh giá kết quả phân cấp quản lý.
- Bản dự thảo Phân cấp quản lý sử dụng máy của các đơn vị trong xí nghiệp thi công cơ giới

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành