Tìm kiếm nâng cao

Lược khảo nghiên cứu quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần mở đầu - Chương I: Một số công cụ toán học chủ yếu phục vụ cho quy hoạhc mạng lwis sửa chữa máy xây dựng - 1. Một số mô hình toán học phục vụ sản xuất - 2. Bài toán quy hoạch tuyến tính - 3. Bài toán vận tải - 4. Các phương pháp thống kê và dự báo kinh tế - Chương 2: Một số mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - Chương 3: Mô hình tán quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng ở nước ta - 1. Một số nét về tình hình sửa chữa máy xây dựng ở nước ta trong những năm qua - 2. Xây dựng mô hình toán học - Chương 4: Nghiên cứu các thông số cần thiết trong mô hình toán quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - 1. Nghiên cứu nhu cầu sửa chữa máy xây dựng - 2. Các phương pháp xác định nhu cầu sửa chữa máy xây dựng - 3. Cơ sở lý thuyết về xác định nhu cầu sửa chữa máy xây dựng - 4. Xây dựng phương pháp xác định nhu cầu sửa chữa máy xây dựng - 5. Xác định quy mô, công suất hợp lí các nhà máy sửa chữa máy xây dựng - Chương 5: Bước đầu áp dụng mô hình để tính toán ở một số khu vực và một số bộ sử dụng nhiều máy xây dựng - 1. Khu vực Hà Nội - 2. Khu vực Hải Phòng - 3. Khu vực thành phố Hồ Chí MInh và các tỉnh phía Nam - 4. Bộ Xây dựng (chủ yếu là các đơn vị ở phía Bắc) - Chương VI: Tính toán hiệu quả kinh tế sau khi quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng - 1. Lược khảo cơ sở xác định hiệu quả kinh tế

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành