Tìm kiếm nâng cao

Các mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương 1: Một số công cụ toán học chủ yếu phục vụ quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. 1. Một số mô hình toán học phục vụ cho sản xuất. 2. Bài toán quy hoạch tuyến tính. 3. Bài toán vận tải. 4. Các phương pháp thống kê và dự báo kinh tế.
- Chương 2: Một số mô hình toán học trong quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. 1. Mô hình hoá hệ thống các nhà máy sửa chữa máy xây dựng có cùng một mức độ chuyên môn hoá. 2. Mô hình hoá hệ thống nhà máy sửa chữa có mức độ chuyên môn hoá khác nhau.
Chương III: Mô hình toán quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng cho nước ta. 1. Một số nét về tình hình sửa chữa máy xây dựng ở nước ta trong những năm qua. 2. Xây dựng mô hình toán học. 3. Cách giải mô hình. - Chương trình máy tính.
- Chương 4: Nghiên cứu các thông số cần thiết trong mô hình toán quy hoạch mạng lưới sửa chữa máy xây dựng. - 1. Nghiên cứu nhu cầu sửa chữa máy xây dựng .- 2. Quy mô, công suất hợp lý của các nhà máy sửa chữa lớn máy xây dựng. - 3. Xác định chi phí vận chuyển và giá thành sửa chữa lớn máy xây dựng. - 4. Chi phí để thành lập và duy trì vốn dự trữ tổng thành thay thế.
- Chương 5: Mạng lưới bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng ở khu vực Hà Nội hiện nay và điều kiện phát triển đến năm 2000. - 1. Bản đồ hiện trạng mạng lưới bảo dưỡng sửa chữa máy xây dựng khu vực Hà Nộ.i - 2. Tình hình hoạt động và kết quả bảo dưỡng sửa chữa máy xây dựng của mạng lưới bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng khu vực Hà Nội. - 3. Các nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác bảo dưỡng sửa chữa máy xây dựng của mạng lưới khu vực Hà Nội. - 4. Phương hướng phát triển cơ giới háo xây dựng ở Hà Nội và các vùng phụ cận đến năm 2000. - 5. Nhiệm vụ công tác quy hoạch mạng lưới bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng khu vực Hà Nội trong thời gian tới. - 6. Các bản số liệu về tình hình sửa chữa máy xây dựng của khu vực Hà Nội

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành