Tìm kiếm nâng cao

Phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị và sử dụng xe máy xây dựng. Mã số: 28B-01-05

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ xây dựng
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: Lược khảo các phương pháp hiện có I. Lược khảo các phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị máy xây dựng 1. Về hệ chỉ tiêu để đánh giá và so sánh phương án 2. Về phương pháp xác định phương án trang bị máy xây dựng hợp lý về mặt kinh tế II. Lược khảo các phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong giai đoạn sử dụng máy xây dựng 1. Về hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế trong sử dụng máy xây dựng 2. Phương pháp so sánh các phương án thi công xây dựng cơ giới hoá 3. Về phương pháp xác định phạm vi áp dụng hợp lý về mặt kinh tế của máy xây dựng 4. Phương pháp xác định cơ cấu và thành phần tối ưu cho tổ máy xây dựng 5. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của việc cải tiến sử dụng máy xây dựng 6. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của các hình thức đầu tư ,br> III. Lược khảo các phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế và so sánh phương án trong khâu sửa chữa máy xây dựng.
Phần thứ hai: Xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả và so sánh phương án về mặt kinh tế trong đầu tư cho trang bị máy xây dựng I. Một số phương hướng chung về trang bị máy xây dựng cần chú ý khi đánh giá hiệu quả kinh tế của các phương án trang bị máy xây dựng II. Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của các phương án trang bị máy xây dựng 1. Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của ácc phương án trang bị máy xây dựng 2. Hệ chỉ tiêu đánh giá các máy xây dựng riêng rẽ 3. Hệ chỉ tiêu đánh giá phương án trang bị gồm một tập hợp máy 4. Một số đặc điểm về hệ chỉ tiêu đánh giá phương án trang bị máy cho toàn ngành xây dựng III. Phương pháp so sánh các phương án trang bị máy xây dựng theo chỉ tiêu kinh tế tổng hợp: 1. Phương pháp so sánh các máy xây dựng riêng rẽ để xây dựng phương án trang bị máy xây dựng - 2. Phương pháp so sánh các phương án trang bị gồm một tập hợp máy xây dựng của một tổ chức xây dựng - IV. Những vấn đề phân tích và tính toán hiệu

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành