Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế. Mã số: 28B-01-04. Quyển 1,Tổng hợp tình hình công tác thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản: ĐH Xây dựng Hà Nội
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Tình hình chung A. Về đầu tư và khối lượng thiết kế công trình 1. Đầu tư. 2. Tình hình thiết kế chung. 3. Trình độ khoa học kỹ thuật trong thiết kế. 4. Khả năng hợp tác trong công tác lập, duyệt thiết kế với nước ngoài đối vưói các công tình viện trợ . 5. Tình hình sơ bộ về chất lượng và hiệu qủa kinh tế của các giải pháp thiết kế. 6. Tình hình xây dựng các tiêu chuẩn thiết kế, thiết kế điển hình.
B. Tình hình tổ chức và lực lượng thiết kế. 1. Về lực lượng thiết kế. 2. Trang bị kỹ thuật và cơ sở vật .3 Về đào tạo cán bộ thiết kế.
C. Tình hình quản lý thiết kế. II. Đánh giá sơ bộ một số giải pháp thiết kế đã được áp dụng trong thời gian qua. 1. Với các công trình do các tổ chức thiết kế trong và ngoài nước thiết kế . Kết luận và những tồn tại chủ . Phần 2: Lược khảo các phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của đầu tư cơ bản và các phương pháp đánh giá các giải pháp thiết kế công trình xây dựng về mặt kinh tế

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành