Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Hệ thống các chỉ tiêu so sánh các phương án thiết kế xây dựng công trình giao thông trong trường hợp chung - 1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh về công năng - 2. Chỉ tiêu phản ánh về tình độ kỹ thuật chung của công trình - 3. Chỉ tiêu về độ bền chắc và độ tin cậy - 4. Chỉ tiêu phản ánh về tính công nghệ của công trình - II. Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế kết cấu - B. Các chỉ tiêu về giá trị sử dụng và kỹ thuật có liên quan đến tính kinh tế của kết cấu - a. Các chỉ tiêu liên quan đến xây dựng - b. Các chỉ tiêu liên quan đến sử dụng - c. Các chỉ tiêu liên quan đến địa điểm xây dựng -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành