Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Phương pháp đánh giá kinh tế giải pháp thiết kế nhà ở 1. Lược khảo các phương pháp hiện có 2. Hoàn thiện phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế nhà ở - II. Nhóm các chỉ tiêu về công năng - III. Nhóm các chỉ tiêu về xã hội và thẩm mỹ - Phần II: Phương pháp đánh giá kinh tế giải pháp thiết kế nhà công cộng - Phần III: Phương pháp đánh giá kinh tế giải pháp thiết kế quy hoạch đô thị - Phần IV: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của giải pháp thiết kế nhà ở trong điều kiện ở Việt Nam - 1. Nhóm các nhân tố thuộc các giải pháp thiết kế trực tiếp -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành