Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Đánh giá tình hình kinh tế của giải pháp cải tạo - A. Một số vấn đề chung về việc cải tạo trong xây dựng công nghiệp và xây dựng dân dụng. - I. Mục đích và ý nghĩa đối với vấn đề cải tạo - II. Tính cấp bách đối với vấn đề cải tạo trong quá trình xây dựng ở nước ta - III. Tình hình chung về phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của cải tạo các công trình đang hoạt động - B. Nội dung phương pháp - I. Một số vấn đề lý luận chung - II. Phương pháp đánh giá về mặt kinh tế của việc cải tạo các xí nghiệp công nghiệp - 1. Xác định các chỉ tiêu ban đầu - 2. Lựa chọn phương án đối sánh cơ sử để so sánh - 3. Lập phương pháp đánh giá tính kinh tế của giải pháp cải tạo các xí nghiệp công nghiệp -. III. Phương pháp đánh giá tính kinh tế của giải pháp đối với công trình dân dụng (phi sản xuất). 1. Hiệu quả kinh tế - xã hội chung của vốn đầu tư - 2. Hiệu quả so sánh của vốn đầu tư vào lĩnh vực phi sản xuất - 3. Phương pháp đánh giá tính kinh tế của giải pháp cải tạo nhà ở -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành