Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. ý nghĩa quan trọng của vấn đề nghiên cứu - 2. Lược khảo các kết quả nghiên cứu đã đạt được - 3. Hoàn thiện phương pháp xác định thời hạn xây dựng tối ưu - - Mấy khái niệm chung - - Hoàn thiện phương pháp xác định thời hạn xây dựng tối ưu bằng đồ thị - - Hoàn thiện phương pháp xác định thời gian xây dựng tối ưu theo quan điểm nền kinh tế quốc dân và xí nghiệp cơ sở bằng phương pháp giải tích - - Chi phí tháo lắp, bốc dỡ, chuyên chở máy móc xây dựng đến công trường - - Chi phí vận chuyển lực lượng lao động đến công trường - - Thiệt hại do ứ đọng vốn sản xuất cố định của tổ chức xây dựng dùng để thi công xây dựng công trình - - Thiệt hại do ứ đọng vốn sản xuất lưu động của tổ chức xây dựng dùng để thi công xây dựng công trình - - Thiệt hại do không sử dụng hết năng lực sản xuất - -Thiệt hại do tài sản cố định sản xuất của tổ chức xây dựng đứng không chờ việc do phương án tổ chức xây dựng gây nên. - Thiệt hại do hao mòn vô hình

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành