Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1885/1885-12/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của giải pháp thiết kế theo các giai đoạn hình thành và sử dụng công trình - II. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của giải pháp thiết kế theo nội dung công việc trực tiếp hay gián tiếp tác động lên giải pháp thiết kế - - ảnh hưởng của địa điểm xây dựng - - ảnh hưởng của quy mô của công trình - - ảnh hưởng trình độ kỹ thuật của công trình được xây dựng - - ảnh hưởng của loại hình tổ chức sản xuất - - ảnh hưởng của giải pháp thiêt kế dây chuyền công nghệ - - ảnh hưởng của giải pháp thiết kế tổng mặt bằng của công trình được xây dựng - - ảnh hưởng của giả pháp thiết kế kiến trúc hình khối - mặt bằng công trình - 2. ảnh hưởng của trình độ kỹ thuật và công nghệ thiết kế đến chất luowngj và hiệu quả của công trình xây dựng - 3. ảnh hưởng của trình độ tổ chức, quản lý công tác thiết kế đến chất luowngj và hiệu quả của công tình xây dựng - III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của giải pháp thiết kế theo tính chất của các nhân tố - IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của giải pháp thiết kế theo khoản mục chi phí - V. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công trình theo giá trị và giá trị sử dụng - VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công trình theo chủ quan và khách quan - VII. các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công trình theo phạm vi tác động và các cơ quan thực hiện - VIII.Các nhân tố ảnh hưởng có liên quan đến hợp tác quốc tế

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành