Tìm kiếm nâng cao

Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư xây dựng cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản (thuyết minh gồm 3 quyển). Mã số: 28B 01-01

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Phần thứ nhất: Những vấn đề chung I. Đầu tư XDCB và vai trò của nó trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội II. Những tiền đồ cần thiết để vạch ra các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản III. Những khái niệm cơ bản được sử dụng giải qyết nội dung của vấn đề nghiên cứu 1. Tài sản cố định 2. Tái sản xuất tài sản cố định và quá trình đầu tư xây dựng cơ bản 3. Vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư 4. Các hình thức đầu tư cơ bản 5. Hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản.
- Phần thứ hai: I. Khái quát tình hình thực hiện đầu tư XDCB trong trong thưòi kỳ vừa qua ( 1976-1988) 1. Tình hình thực hiện tổng mức đầu tư 2. Tình hình huy động vốn đầu tư 3. Bố trí đầu tư 4. Tình hình huy động năng lực sản xuất và phục vụ 5. Chu kỳ đầu tư và mức độ hoàn thành vốn đầu tư 6. Hiệu quả đầu tư II. Tình hình thực hiện các công tác XDCB và đưa công trình vào sử dụng 1. Về số lượng các công trình và hạng mục công trình được đưa vào sử dụng 2. Tình hình tăng giá trị tài sản cố định 3. Tình hình tăng năng lực sản xuất và phục vụ 4. Một số vấn đề về thời gian xây dựng và thời kỳ đầu tư III. Một số vấn đề trong cơ cấu đầu tư thời kỳ 1976-1988 1. Quan hệ của cơ cấu đầu tư thời kỳ 1976-1988 2. Cơ cấu đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế 3. Cơ cấu ngành của vốn đầu tư 4. Cơ cấu công nghệ vốn đầu tư 5. Cơ cấu tái sản xuất của vốn đầu tư IV. Vấn đề hiệu quả đầu tư 1. Đánh giá đúng hiệu quả đầu tư XDCB trong thời kỳ vừa qua (1976-1988) 2. Mốt số vấn đề về hiệu quả kinh tế đầu tư trong thời kỳ vừa qua V. Một vài kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành