Tìm kiếm nâng cao

Phương pháp xác địnhj hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Bản chất, hình thức và tiêu chuẩn hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản I. Bản chất hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản - 2. Các hình thức biểu hiện của hiệu quả đầu tư cơ bản - II. Tiêu chuẩn và định mức hiệu quả kinh tế vốn đầu tư - Chương II: Hệ thống các phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản - I. Vấn đề phương pháp xác định hiệu quả kinh tế vốn đầu tư trong tài liệu kinh tế và áp dụng ở trong và ngoài nước - II. Hệ thống phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản - 1. Những cơ sở hình thành hệ thống phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản - 2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài trong hệ thống các phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư - Chương III: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư công trình - I. Phương pháp cơ bản hoàn thiện phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư công trình - 1. Sơ lược các phương pháp thông dụng hiện nay - 2. Phương hướng hoàn thiện phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư công trình - II. Những tiền đề cần thiết xác định hiệu quả kinh tế đầu tư công trình sản xuất - III. Hoàn thiện phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của công trình sản xuất - IV. Xác định hiệu quả kinh tế đầu tư mở rộng, cải tạo trang bị lại kỹ thuật - Chương IV: Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản của ngành và toàn bộ nền kinh tế quốc dân - I. Những tiền đề cơ bản để đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản của ngành và toàn bộ nền KTQD. - II. Phương hướng hoàn thiện phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầ tư cơ bản của ngành và nền kinh tế quốc dân - III. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản của ngành và toàn bộ nền KTQD -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành