Tìm kiếm nâng cao

Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản và cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ bản

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Sự cần thiết và ý nghĩa thựuc tế của vấn đề nghiên cứu - II. Nội dung nghiên cứu - III. Cơ sở lý luận và thực tiễn được sử dụng trong khi nghiên cứu - IV. Những kết quả nghiên cứu đã đạt được - 1. Phân tích đánh giá tình hình thực hiện đầu tư XDCB trong thời gian vừa qua - 2. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế đầu tư cơ bản - 2.1 Cơ sở phương pháp luận - 2.2 Phương pgháp xác định hiệu quả kinh tế công trình đầu tư - 2.3 Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế công trình đầu tư - 3. Cơ sở khoa học của một số biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư - a. Hoàn thiện cơ chế đầu tư XDCB - b. Hoàn thiện cơ cấu đầu tư - c. Hoàn thiện cơ cấu công nghệ vốn đầu tư - d. Cơ sở khoa học của biện pháp đẩy mạnh đầu tư theo chiều sâu - v. Một vài hạn chế và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành