Tìm kiếm nâng cao

Để tiến tới một chiến lược quốc gia phát triển đô thị ở nước ta. Mã số: 28A 01-01

Tác giả:
Nhà xuất bản: Đại học Xây dựng Hà Nội
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Hiện tượng đô thị hoá.
- 2. Đô thị hoá và phát triển.
- 3. Đô thị hoá ở các nước đang phát triển.
- 4. Các chiến lược phát triển đô thị ở các nước đang phát triển - 5. Đô thị hoá ở Việt Nam.
- 6. Đánh giá tình hình đô thị hoá hiện nay.
- 7. Dự báo chiến lược phát triển đô thị ở nước ta

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành