Tìm kiếm nâng cao

Lập sơ đồ phân bố thảm thực vật rừng hợp lý vùng Đông Nam Bộ đảm bảo cân bằng sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế văn hoá xã hội tới năm 2000. Mã số: 28.01.04.05

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện điều tra quy hoạch rừng - Bộ Lâm nghiệp
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu - 1. Những hướng nghiên cứu cơ bản trên thế giới và Việt Nam - 2. Một vài quan niệm về vùng lãnh thổ - 3. Mô hình điều khiển của thảm thựuc vật rừng đối với môi trường - 4. Phương pháp nghiên cứu - Phần II: Giới thiệu khái quát về tự nhiên và tình hình sản xuất lâm nghiệp Đông Nam Bộ - 1. Ranh giới lãnh thổ vùng Đông Nam Bộ - 2. Khái quát đặc điểm tự nhiên vùng Đông Nam Bộ - 3. Tình hình sản xuất lâm nghiệp vùng Đông Nam Bộ - Phần III: Cơ sở xác định tỷ lệ rừng hợp lý Đông Nam Bộ - 1. Những vấn đề chung và tài nguyên rừng vùng Đông Nam Bộ - 2. Phân loại sử dụng đất và tỉ lệ che phủ của rừng vùng Đông Nam Bộ - 3. Tỷ lệ che phủ rừng và việc gìn giữ nguồn nước - 4. Rừng và vấn đề kinh tế xã hội vùng Đông Nam Bộ - Phần IV: Những đề nghị về tổ chức tỉ lệ rừng và xây dựng vốn rừng vùng Đông nam Bộ - 1. Xác định tỷ lệ che phủ rừng hợp lý vùng Đông Nam Bộ - 2. Tổ chức xây dựng vốn rừng vùng Đông Nam Bộ - Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành