Tìm kiếm nâng cao

Lập sơ đồ tổ chức các biện pháp bảo vệ môi trường đất vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-03

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Nội dung và phương pháp - 1. Đặt vấn đề - 2. Nội dung nghiên cứu - 3. Phương pháp nghiên cứu đề tài.
- Chương II: Các đặc điểm cơ bản của môi trường tự nhiên - Sinh thái vùng Đông Nam Bộ xét về mặt ảnh hưởng đến môi trường đất - 1. Khí hậu - 2. Địa hình - 3. Lớp phủ thực vật tự nhiên - 4. Hoạt động kinh tế - xã hội.
- Chương 3: Hiện tượng đất vùng Đông Nam Bộ - 1. Vài nét về đá mẹ - 2. Các quá trình phong hoá phát sinh đất - 3. Bảng tổng hợp các loại đất - 4. Đặc điểm lý hoá các loại đất - 5. Đặc điểm địa hoá - 6. Hiện trạng sử dụng đất.
- Chương 4: Một số quá trình phát sinh tự nhiên và xã hội ảnh hưởng tới môi trường đất - 1. Xói mòn tiềm năng - 2. Xói mòn hiện trạng - 3. ô nhiễm đất - 4. Các kiểu cảnh quan địa hoá - 5. Phân vùng địa lý thổ nhưỡng - 6. Các thể tổng hợp tự nhiên, sinh thái - 7. Dự báo khả năng biến động môi trường đất đến năm 2000.
- Chương 5: Một số kiến nghị chủ yếu về các biện pháp tổ chức sử dụng và bảo vệ môi trường đất vùng Đông Nam Bộ - 1. Tổ chức sử dụng đất tiếp cận với điều kiện sinh thái đất - 2. Thực hiện một số biện pháp chống xói mòn thoái hoá đất.
- Kết luận.
Phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành