Tìm kiếm nâng cao

Lập sơ đồ tổng hợp chuẩn bị đất đai xây dựng vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-05

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: TPHCM.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: Mở đầu.
Phần thứ hai: Vị trí đại lý và đặc điểm tự nhiên vùng Đông Nam Bộ I. Vị trí, diện tích và dân số II. Đặc điểm về khí hậu xây dựng 1. Nhiệt độ 2. Độ ẩm 3. Lượng bốc hơi 4. Mưa 5. Gió, bão 6. Chế độ bức xạ III. Đặc điểm địa hình IV. Đặc điểm địa chất kiến tạo 1. Giới Vende-Faleozoi... 2. Giới Hezoi... 3. Giới Kanimozoi 4. Macma... V. Đặc điểm địa chất công trình VI. Đặc điểm địa chất tài nguyên 1. Khoáng sản kim loại 2. Khoáng sản phi kim loại VII. Đặc điểm địa chất thuỷ văn VIII. Đặc điểm thuỷ văn 1. Mạng lưới sông ngòi 2. Chế độ lũ kiệt trên các dòng sông 3. Chế độ thuỷ triều 4. Tình hình chua, mặn 5. Hồ chứa nước nhân tạo IX. Đặc điểm thổ nhưỡng X. Đặc điểm động đất .
Phần thứ ba: Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng vùng miền Đông Nam Bộ I. Một số nhận xét khái quát về tình hình sử dụng, bảo vệ tài nguyên có liên quan đến công tác chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng II. Đặc điểm chủ yếu về hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng ở miền Đông Nam Bộ 1. Nét đặc trưng và sự thanh tạo các điểm dân cư ở miền Đông Nam Bộ 2. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng một số đô thị chính ở miền Đông nam Bộ đến năm 2000.
Phần thứ tư: Phương hướng chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000 I. Tổng quan về chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng đô thị 1. Quy hoạch chiều cao đất đai đô thị 2. Tổ chức thoát nước mặt 3. Chống ngập đo nước ngầm 4. Chống ngập lụt 5. Chuẩn bị kỹ thuật và hoàn thiện mương xá 6. Trượt và các biện pháp chống trượt 7. Chống lũ đá 8. Hệ thống tưới của đô thị 9. Các vùng nước của thành phố 10. Chuẩn bị kỹ thuật đất đai trong những điều kiện đặc biệt 11. Phương pháp lập sơ đồ đánh giá đất đai tổng hợp II.Phương pháp lập sơ đồ đánh giá đất đai tổng hợp - III. Các cơ sở kha học để lập sơ đồ đánh giá đất đai tổng hợp - 1. Các yếu tố tự nhiên - 2. Các yếu tố kỹ thuật

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành