Tìm kiếm nâng cao

Lập sơ đồ hệ thống cấp nước vùng Đông Nam Bộ

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1980/1980-9/1985
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Mở đầu - Chương II: Phương pháp luận - Chương III: Điều kiện tự nhiên vùng Đông Nam Bộ - 1. Vài nét về vùng Đông Nam Bộ - 2. Tình hình khí hậu - 3. Tình hình thuỷ văn các sông suối - 4. Tình hình địa chất thuỷ văn vùng Đông Nam Bộ - Chương IV: Chất lượng nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Chất lượng nước gầm vùng Đông Nam Bộ - 2. Chất độc hoá học và ảnh hưởng của nó đến môi trường vùng Đông Nam Bộ - Chương V: Hiện trạng cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Hệ thống cấp nước TP Hồ Chí Minh - 2. Hệ thống cấp nước Thủ Dầu Một (sông Bé) - 3. Hệ thống cấp nước Đồng Nai (Biên Hoà) - 4. Hệ thống cấp nước thị xã Tây Ninh - 5. Hệ thống cấp nước thị xã Vũng Tàu - Chương VI: Nhu cầu cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Vấn đề phát triển dân số - 2. Tiêu chuẩn cấp nước - 3. Nhu cầu cấp nước toàn vùng - Chương VII: Những vấn đề kỹ thuật đặc biệt cho vấn đề cung cấp nước vùng Đông Nam Bộ - I. Vấn đề tuần hoàn nước - 1. Tuần hoàn nước trong công nghiệp - 2. Sự cân bằng lượng muối trong nước tuần hoàn - 3. Sử dụng nước thải trong các hệ thống nước làm lạnh tuần hoàn - 4. Sử dụng hệ thống cấp nước theo chương trình kín - Chương IIX: Sử dụng tổng hợp nguồn nước vùng Đông Nam Bộ - Chương IX: Những vấn đề kinh tế trong việc cấp nước vùng Đông Nam Bộ - Chương X: Đặc điểm xử lý nước vùng Đông Nam Bộ - Chương XI: Vấn đề cân bằng nguồn nước vùng Đông Nam Bộ - Chương XII: Sơ đồ cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Những nguyên tắc cơ bản để hình thành sơ đồ cấp nước vùng Đông Nam Bộ - 1. Hai sơ đồ cung cấp nước vùng Đông Nam Bộ - - Sơ đồ phân tán - - Sơ đồ liên hoàn - Chương XIII: Bảo vệ nguồn nước vùng Đông Nam Bộ -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành