Tìm kiếm nâng cao

Lập sơ đồ hệ thống năng lượng miền Đông Nam Bộ. Mã số: 28-01-03-03

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: Tổng quát về mục tiêu và nội dung đề tài.
- Phần thứ hai: Nội dung 1. Đánh giá hiện trạng năng lượng Đông Nam Bộ - 2. Xác định tiềm năng năng lượng miền Đông Nam Bộ - 3. Phương pháp cân bằng năng lượng vùng lãnh thổ - 4. Dự báo năng lượng miền Đông Nam Bộ - 5. Phương án đảm bảo năng lượng miền Nam Nam Bộ. đáp ứng môi sinh-môi truờng.
- Phần thứ ba: Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành