Tìm kiếm nâng cao

Lập sơ đồ tổ chức khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-02

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Mở đầu.
- Phần II: Đặc điểm về điều kiện tự nhiên tài nguyên nước và hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước Đông Nam Bộ - Chương 1: Các đặc điểm điều kiện tự nhiên - Chương 2: Đánh giá tài nguyên nước mặt - Chương 3: Đánh giá tài nguyên nước dưới đất - Chương 4: Hiện trạng khai thác tài nguyên nước Đông Nam Bộ. Đánh giá hiện trạng đó trên quan điểm hệ sinh thái.
- Phần III: Sơ đồ dự báo nhu cầu dùng nước . Dự báo khai thác nguồn nước và tính toán cân bằng nước - Chương 1: Lập sơ đồ dự báo nhu cầu dùng nước của Đông Nam Bộ đến năm 2000 - Chương 2: Lập sơ đồ dự báo khai thác nguồn nước và tính toán cân bằng nước của Miền Đông Nam Bộ đến năm 2000 - Phần IV: Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành