Tìm kiếm nâng cao

Sơ đồ tổng hợp hệ thống giao thông miền Đông Nam Bộ năm 2000. Mã số: 28-01-03-01

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết của hệ thống giao thông vùng miền Đông Nam Bộ A. Giao thông và quy hoạch vùng lãnh thổ 1. Hệ thống các điểm dân cư trên vùng lãnh thổ ngoại vi của thành phố lớn 2. Hệ thống các điểm dân cư với cấu trúc phức hợp 3. Mối quan hệ giữa mạng lưới các điểm dân cư , các hệ thống tổ chức giao thông và mạng lưới đường chính các thành phố 4. Việc phân cấp các mạng lưới các điểm dân cư phụ thuộc vào các hệt hống giao thông vận tải hiện đại B. Nghiên cứu chung của mạng lưới các điểm dân cư và các hệ thống giao thông vận tải 1. Các phương pháp dựa trên cơ sở ngyên tắc ngoại suy thống kế của việc lớn lên về dân số 2. Các phương pháp dựa trên cơ sở thực hiện cân bằng lực lượng lao động 3. Phương pháp dựa trên cơ sở áp dụng lý thuyết ngưỡng hoặc các giới hạn 4. Phương pháp dự trên cơ sở những đặc điểm riêng của sự phát triển thành phố 5. Các phương pháp dựa trên cơ sở phân tích các vốn đầu tư cần thiết của việc phát triển các mạng lưới các điểm dân cư.
Chương 2: Hiện trạng hệ thống giao thông miền Đông Nam Bộ 1. Hệ thống các điểm dân cư đô thị và mạng lưới giao thông trong vùng miền Đông Nam Bộ - 2. Quan hệ giao thông vận tải của đầu mối vận tải TP Hồ Chí Minh và vùng miền Đông Nam Bộ.
Chương 3: Một số vấn đề về dự báo phát triển của hệ giao thông - 1. Vài nét dự báo phát triển hệ thống giao thông vùng và giao thông đô thị cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 của thế giới - 2. Giao thông công cộng phục vụ vùng đô thị hóa và nhóm các thành phố giao thông vùng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành