Tìm kiếm nâng cao

Lập sơ đồ tổ chức hệ thống các điểm dân cư vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-02-02

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Ý nghĩa mục tiêu phương pháp nghiên cứu và đánh giá mạng lưới dân cư Đông Nam Bộ - Chương I: ý nghĩa mục tiêu và phương pháp nghiên cứu - Chương II: Đánh giá và phân tích hiện trạng mạng lưới dân cư Đông Nam Bộ - 1. Quan điểm đánh giá và phân tích hiện trạng mạng lưới dân cư Đông Nam Bộ - 2. Nội dung phân tích đánh giá - 3. Nhận xét đánh giá tổng hợp chung.
- Phần II: Dự báo phát triển mạng lưới dân cư - Chương III: Dự báo phát triển của các yếu tố tác động đến dân cư - 1. Yếu tố tự nhiên - 2. Yếu tố kinh tế - 3. Mức sống và nhu cầu tổ chức cuộc sống đã ảnh hưởng đến tổ chức dân cư - 4. Cấu trúc hạ tầng cơ sở kỹ thuật - 5. Yếu tố quốc phòng- mối liên vùng - 6. Lập sơ đồ đánh giá tổng hợp tiềm năng các yếu tố tác động đến dân cư - Chương IV: Dự báo phát triển quy mô và cơ cấu dân cư lao động trong vùng - 1. Quan điểm dự báo - 2. Tính toán quy mô dân cư và cân bằng lao động - 3. Dự báo xu hướng điều phối nhân khẩu và lao động ở Đông Nam Bộ năm 2000 - 4. Dự báo tỉ lệ cơ cấu các thành phần lao động và dân số Đông Nam Bộ năm 2000 - Chương V: Một số dự án và hệ thống sơ đồ tổ chức không gian mạng lưới dân cư Đông Nam Bộ đến năm 2000 - 1. Dự báo sơ đồ tổ chức các điểm dân cư Đông Nam Bộ - 2. Dự báo phát triển các phân hệ sinh thái dân cư - 3. Dự báo hệ thống trung tâm phát triển - 4. Một số phương án lập sơ đồ tổ chức hệ thống các điểm dân cư Đông Nam Bộ đến năm 2000 - 5. Sơ đồ mạng lưới dân cư ở giai đoạn đầu - 6. Kết luận - 7. Dự báo một số sơ đồ phục vụ công tác xây dựng, mạng lưới dân cư ở Đông Nam Bộ - Chương V: Những tồn tại và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành