Tìm kiếm nâng cao

Lập sơ đồ tổng hợp tổ chức sản xuất nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-02

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Mở đầu.
- Chương II: Đánh giá tổng hợp hiện trạng sản xuất nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ - 1. Điều kiện tự nhiên - 2. Dân số và lao động nông nghiệp, đặc điểm phân bố mạng lưới dân cư nông nghiệp trong vùng - 3. Đánh giá chung về phát triển nông lâm ngư nghiệp - 4. Đánh giá hiện trạng và tiềm năng sản xuất nguồn nông nghiệp - 5. Đánh giá hiện trạng và tiềm năng sản xuất ngành lâm nghiệp - 6. Đánh giá hiện trạng và tiềm năng sản xuất thuỷ sản - 7. Nhận xét đánh giá tổng hợp hiện trạng sản xuất nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ.
- Chương ba: Dự báo sự phát triển của các yếu tố tác động đến phát triển nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000 - 1. Dự báo tiềm năng đất nông lâm ngư nghiệp - 2. Dự báo tiềm năng nguồn nước phục vụ sản xuất nông lâm ngư nghiệp - 3. Dự báo tiềm năng lao động và phát triển kỹ thuật - 4. Dự báo khả năng đáp ứng yêu cầu về phân bón. 5. Dự báo khả năng đầu tư cơ giới hoá - 6. Dự báo khả năng cải tạo quan hệ sản xuất.
- Chương Bốn: Dự báo khả năng phát triển nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000.
- Chương năm: Dự án lập sơ đồ tổ chức sản xuất nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000 - 1. Quan điểm, nguyên tắc, sơ đồ lý thuyết - 2. Phương án sử dụng đất hợp lý - 3. Phương án tổ chức sản xuất một số cây trồng chyên canh chủ yếu.
- Chương sáu: Dự án về tổ chức sản xuất liên hiệp các xí nghiệp nông công nghiệp vùng Đông nam Bộ đến năm 2000.
- Chương bảy: Kết luận, kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành