Tìm kiếm nâng cao

Lập hệ thống sơ đồ môi sinh và bảo vệ môi trường vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Đặt vấn đề.
- Phần II: Quan điểm và phương pháp luận.
- Phần III: Đánh giá đặc điểm tài nguyên - 1. Đặc điểm khí hậu - 2. Tài nguyên đất - 3. Tài nguyên Nước - 4. Tài nguyên khoáng sản - 5. Năng lượng.
- Phần IV: Đánh giá tổng hợp tiềm năng kinh tế kinh tế xã hội - 1. Kinh tế nông lâm ngư nghiệp - 2. Kinh tế công nghiệp - 3. Mạng lưới điểm dân cư.
- Phần V: Dự báo khai thác tài nguyên , phát triển kinh tế xã hội: 1. Dự báo tài nguyên đất - 2. Dự báo tài nguyên nước - 3. Dự báo hướng phát triển và tổ chức sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp - 4. Dự báo phát triển kinh tế công nghiệp , thủ công nghiệp - 5. Dự báo hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư - 6. Dự báo phát triển các nguồn năng lượng - 7. Dự báo phát triển hệ thống giao thông vận tải.
- Phần VI: Cân bằng các hệ sinh thái và bảo vệ môi trường trong các mối quan hệ nội- ngoại vùng.
- Phần VII: Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành