Tìm kiếm nâng cao

Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng bằng Sông Cửu Long

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Phần mở đầu - Chương II: Những cơ sở tiền đề tổ chức quy hoạch không gian Đồng bằng SCL - 1. Đặc trưng tài nguyên thiên nhiên và những điều kiện tự nhiên đặc thù của ĐBSCL - 2. Đặc trưng xã hội học dân số ĐB SCL - 3. Mô hình nền sản xuất nông nghiệp hàng hoá đồng bằng SCL nhiều thành phần gắn với thị trường - 4. Vấn đề năng lượng nhiên liệu đồng bằng SCL - 5. Các yêu cầu chính về an ninh quốc phòng - 6. Các mối quan hệ đồng bằng SCL với khu vực trong và ngoài nước - Chương III: Định hướng mô hình tổ chức quy hoạch không gian ĐB SCL - 1. Lý luận và thực tiễn về các loại mô hình - 2. Định hướng mô hình tổ chức QH không gian ĐBSCL - 3. Định hướng mô hình tổ chức quy hoạch không gian đô thị ĐB SCL - 4. Về mô hình làng (xã) đặc trưng ở ĐBSCL - Chương IV: Kế hoạch hoá điều tiết xây dựng vĩ mô với nền sản xuất xây dựng hàng hoá nhiều thành phần và các dự án đầu tư ưu tiên trước mắt ở đồng bằng SCL - Kết luận:

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành