Tìm kiếm nâng cao

Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng Bằng Sông Cửu Long. Mã số: 28A-02-04

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch và thiết kế tổng hợp
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: TPHCM.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Phần mở đầu.
- Chương II: Những cơ sở tiền đề tổ chức quy hoạch không gian Đồng Bằng Sông Cửu Long 1. Đặc trưng tài nguyên thiên nhiên và những điều kiện tự nhiên đặc thù của ĐBSCL - 2. Đặc trưng xã hội học dân số ĐBSCL - 3. Mô hình nền sản xuất nông gnhiệp hàng hoá ĐBSCL nhiều thành phần gắn với thị trường - 4. Vấn đề năng lượng nhiên liệu ĐBSCL - 5. Các yêu cầu chính về an ninh quốc phòng - 6. Các mối quan hệ ĐBSCL với khu vực trong và ngoài nước.
- Chương III: Định hướng mô hình tổ chức quy hoạch không gian ĐBSCL - 1. Lý luận và thực tiễn về các loại mô hình - 2. Định hướng mô hình tổ chức QH không gian ĐBSCL - 3. Định hướng mô hình tổ chức quy hoạch không gian đô thị đồng bằng SCL - 4. Về mô hình làng xã đặc trưng ở ĐBSCL.
- Chương IV: Kế hoạch hoá điều tiết xây dựng vĩ mô với nền sản xuất xây dựng hàng hoá nhiều thành phần và các dự án đầu tư ưu tiên trước mắt ở ĐBSCL.
- Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành