Tìm kiếm nâng cao

Đô thị hoá và chiến lược phát triển đô thị ở nước ta

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-1/1990
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Đô thị hoá là gì ?- 1. Mở đầu: Lược thuật những nhận định về đô thị hoá - 2. Phương pháp luận hay các quan điểm nghiên cứu của đô thị hoá - 3. Tiến tới một nhận thức tổng hoà về đô thị hoá - Phần II: Những diễn biến mang tính quy luật của đô thị hoá - 4. Đô thị hoá và những hệ quả kinh tế - xã hội và văn hoá - xã hội - 5. Đô thị hoá và những hệ quả không gian- môi trường - 6. Đặc thù đô thị hoá ở các nước đang phát triển - Phần III: Tiến đến một chiến lược đô thị hoá ở Việt Nam - 7. Đô thị hoá tiền công nghiệp ở Việt Nam - 8. Đô thị hoá công nghiệp ở nước ta - 9. Đánh giá tình hình đô thị hoá hiện nay - 10. Dự báo về dân số và dân số đô thị - 11. Dự báo chiến lược phát triển đô thị - 12 Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành