Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu nâng cao điều kiện vệ sinh cho các hồ chứa nước trong thành phố. Mã số: 26C-04-01

Tác giả:
Nhà xuất bản: Công ty thiết kế cấp thoát nước
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Khái quát về tình hình thoát nước và ô nhiễm môi trường ở các đô thị hiện nay.
II. Một số đặc điểm chủ yếu về thành phần và tính chất và tính chất nước thải đô thị ở nước ta.
- III. Đặc điểm sinh thái của một số hồ có chứa nước thải.
- IV. Dự báo phát triển và xác định mục tiêu kế hoạch thoát nước và vệ sinh môi đô thị đến năm 2000.
- V. Một vài bài học kinh nghiệm về những thất bại bước đầu.
- VI. Hồ sinh học - chìa khóa để giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường ở nước ta hiện nay.
- VII. Những đặc điểm chủ yếu của hồ facultativ.
- VIII. Hồ sinh học và vấn đề nuôi trồng thuỷ sản.
- IX. Hồ sinh học áp dụng ở nước ta những ưu điểm, nhược điểm và hướng nghiên cứu để khắc phục.
- X. Hồ FACULTATIV có tiếp khí nhân tạo, một giải pháp khắc phục các nhược điểm nói trên.
- XI. Lựa chọn thiết bị tiếp khí nhân tạo cho các hồ FACULTATIV.
- XII. kết quả nghiên cứu thực nghiệm máy khuấy

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành