Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu thuật toán để giải quyết vấn đề phân phối tối ưu và tin cậy cho các mạng lưới có nhiều nguồn cấp nước. Mã số: 26C-03-01

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cty thiết kế cấp thoát nước
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I.Phần I: Mở đầu.
- Phần II: Giới thiệu nội dung bài toán.
- Phần III: Trình bày một phương pháp xác định áp lực và đường kính kinh tế.
- Phần IV: Giới thiệu nội dung và cách sử dụng 2 chương trình máy tính.
- Phần cuối là toàn văn của hai chương trình nói trên cùngd các kết uqả tính toán thử trên một số mạng cụ thể

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành