Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhiệt điện Phả Lại làm phụ gia thuỷ lực cho nhà máy xi măng Hoàng Thạch. Mã số: 26A-04-07

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - BXD
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề.
- II. Tóm tắt nội dung kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của đề tài.
- III. Kết quả sản xuất thử đợt I: 1000 T xi măng P300 Hoàng Thạch, trênc ơ sở sử dụng clinke P300 sản xuất ở nhà máy có pha 10% phụ gia xỉ Phả Lại.
- IV. Một số nhận xét kết quả sản xuất thử.
- V. Kiến nghị - VI. Tài liệu tham khảo của Hội đồng KHKT chuyên ngành .
- VII. Kết qủa đánh giá của Hội đồng KHKT chuyên ngành.
- VIII.Kết quả sản xuất đợt II: 5000T xi măng P400 (Hoàng Thạch trên cơ sở sử dụng Clinke P400 (theo TCVN 22-32-77) sản xuất ở nhà máy có pha 15% phụ gia xỉ Phả Lại.
- IX. Một số nhận xét kết quả sản xuất thử.
- X. Kiến nghị.
- XI. Phụ lục các tài liệu -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành