Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu một số biện pháp tăng nhanh quá trình cố kết của nền đất

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1988
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: Giải pháp thoát nước đứng - Chương I: Cơ sở lý thuyết và thực nghiệm - 1.1 Giả thuyết cơ bản - 1.2 Hiệu quả của giải pháp thoát nước thẳng đứng - Chương II: Chọn vật liệu làm băng thoát nước - 1. Nguồn vật liệu địa phương - 2. Khả năng sản xuất và thi công xơ dừa - Chương III: Nghiên cứu thí nghiệm trong phòng sợi xơ dừa - 1. Đặc trưng thấm nước của sợi xơ dừa - 2. Đặc trưng độ bền của sợi bện xơ dừa làm băng thoát nước - Chương IV: Thí nghiệm mô hình băng thoát nước - 1. Phương pháp tiến hành - 2. Quá trình thực hiện - 3. Kết quả thí nghiệm mô hình - 4. Nhận xét và đánh giá hiệu quả các băng thoát nước - Chương V: Công nghệ thi công bằng sợi xơ dừa - 1. Đặt vấn đề - 2. Sản xuất băng sợi xơ dừa - 3. Công nghệ thi công - 4. Khả năng ứng dụng và hiệu quả kinh tế - Phần thứ hai: Giải pháp đầm nặng theo thời gian - Chương I. Cơ sở lý thuyết - Chương II: Thí nghiệm mô hình trong phòng - Chương III: ứng dụng thực nghiệm -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành