Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu giải pháp công nghệ phù hợp để sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép ứng suất trước trong xây dựng nhà ở

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1988
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Chọn đối tượng để ứng dụng kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước - 1. Sơ lược lịch cử ứng dụng kết cấu BTCTUST trong xây dựng ở nước ta - 2. ứng dụng kết cấu BTCTUST voà xây dựng nhà ở ở nước ta - 3. Kết luận - Chương II: Phương pháp tính toán panen bê tông cốt thép ứng suất trước - 1. Các ký hiệu chính bằng chữ cái - 2. Phương pháp tính toán chung - 3. Kết quả tính toán panen thí nghiệm - 4. Kết luận - Chương III: Sản xuất panen bê tông cốt thép ứng suất trước lỗ rỗng tròn - 1. Lựa chọn công nghệ sản xuất - 2. Thiết bị sản xuất panen bê tông cốt thép ứng suất trước lỗ rỗng tròn - 3. Thiết bị sản xuất panen tại nhà máy bê tông Thăng Long- 4. Công tác bê tông và neo - 5. Kết luận - Chương IV: Thí nghiệm đánh giá độ bền, độ cứng và tính chống nứt của panen BTCTUST lỗ rỗng tròn - 1. Nhiệm vụ và mục đích - 2. Phương pháp thí nghiệm - 3. Đặc trưng của các loại panen thí nghiệm - 4. Độ võng của panen do hiệu ứng ứng suất trước - 5. Sơ đồ thí nghiệm và tải trọng - 6. Chương trình thí nghiệm - 7. Kết quả thí nghiệm - 8. Nhận xét kết quả thí nghiệm và kết luận - Kết luận chung

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành