Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu các giải pháp thiết kế xây dựng nhà ở thấp tầng trong vùng gió bão

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Tổng quan - Chương II: Bão và ngôi nhà - Những hiểu biết cấn thiết về bão - Chương III: Những biện pháp đơn giản để hạn chế tác hại của bão đối vưói nhà ở của nhân dân - Chương IV: Nguyên nhân - 1. Nguyên nhân bị bão phá hoại - 2. Biện pháp tự phòng ngừa sự páh hoại của bão đối với ngôi nhà - 3. Cải tạo gia cố để nâng cao khả năng chịu đựng trước gió bão của ngôi nhà - 4. Một số số liệu so sánh và vài kiến nghị cụ thể nhà của ngôi nhà và gió bão ở Việt Nam - 5. Giải pháp cấu tạo và tính toán kết cấu gạch đá - Chương V: Kiến nghị và kết luận Tài liệu tham khảo

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành