Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật, công nghệ, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản xuất cấu kiện, tốc độ hoàn thiện nhà ở lắp ghép tấm lớn

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1988
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Một số biện pháp nâng cao mức độ hoàn thiện cấu kiện trong nhà máy - 1. Yêu cầu hoàn thiện cấu kiện trong nhà máy - 2. Trang trí mặt ngoài tấm tường, lan can bằng ốp gạch men vỡ - 3. Bịt kín lỗ rỗ bề mặt tường trong, mặt trấn panen sàn - 4. Nghiên cứu áp dụng bàn va đập - 5. Biện pháp đảm bảo kích thước hình học, vị trí chi tiết đặt sẵn, lỗ chùa công nghệ - Chương II: Lập phiếu công nghệ quá trình lắp ghép cấu kiện nhà ở tấm lớn - 1. Sự cần thiết lập phiếu công nghệ, nội dung và tác dụng của phiếu công nghệ quá trình lắp ghép nhà ở tấm lớn - 2. Lập phiếu công nghệ quá trình lắp ghép nhà ở tấm lớn mẫu LVC-3 - Chương III: áp dụng cơ khí nhỏ trong hoàn thiện nhà ở tấm lớn ,br> 1. Thi công sơn bề mặt công trình - 2. Phun xốp trang trí - 3. Thi công điện, nước trong nhà ở LGTL - Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành