Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu cải tiến nhà ở khung bê tông cốt thép. Mã số: 26B 02-05

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện thiết kế Nhà ở và công trình công cộng
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Sơ lược quá trình hình thành và thực hiện đề tài.
- II. Những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện đề tài - 1. Về tổng quan nhà khung BTCT và các kết quả khảo sát thiết kế xây dựng nhà ở khung BTCT trong nước - 2. Một số phân tích đánh giá qua khảo sát nhà ở khung xây dựng trong nước - 3. Về những vấn đề cơ bản cải tiến nhà khung.
- III. Kết luận và kiến nghị .
- IV. Phụ lục - 1. Thiết kế nghiên cứu và minh chứng cải tiến nhà ở khung BTCT

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành