Tìm kiếm nâng cao

Cải tiến bếp và lò đun trong nhà ở gia đình. Mã số: 26B 02-04

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Cải tiến bếp - lò đun với vấn đề cải thiện môi trường ở và tiết kiệm nhiên liệu...
Chương II: Điều tra, khảo sát cơ bản 1. Mục đích yêu cầu 2. Nội dung cụ thể điều tra khảo sát 3. Kết quả điều tra cơ bản tại một số địa phương.
Chương III: Lò đun cải tiến 1. ý nghĩa của các phát triển loại bếp lò cải tiến 2. Sơ đồ phương pháp nghiên cứu cải tiến 3. Nhiên liệu và quá trình trao đổi nhiệt của lò đun 4. Lò đun 5. Các phương pháp nâng cao hiệu suất lò đun

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành