Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp kinh tế kỹ thuật hệ thống nhà lắp ghép tấm thích hợp cho xen cấy và cải tạo nhà ở. Mã số: 26B-02-03

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Thiết kế nhà ở và công trình công cộng
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương 1: - I. Nguyên nhân phát sinh đề tài - 2. Tổng quan tình hình và cơ sở đặt vấn đề của đề tài.
- Chương 2: Kết quả nghiên cứu và ứng dụng phần kiến trúc và kết cấu - I. Phần kiến trúc: - 1. Phân tích về kiến trúc của các hệ LGTL đang được áp dụng ở Hà Nội - 2. Những hạn chế về tiện nghi ở - II. Phần kết cấu - 1. Đặt vấn đề - 2. Thí nghiệm mối nối đứng - 3. Nghiên cứu cải tiến tấm mái - 4. Nghiên cứu cải tiến cầu thang - 5. Kết cấu hỗn hợp khung-tường (xem phụ lục).
Chương 3: Kết quả nghiên cứu công nghệ sản xuất - 1. Đặt vấn đề - 2. Lựa chọn cơ sở sản xuất - 3. Chế tạo cải tạo khuôn mẫu - 4. Phân tích các sản phẩm nhà thực nghiệm - 5. Tổng hợp các chỉ tiêu - 6. Kết luận.
- Chương 4: Kết quả nghiên cứu công nghệ vận chuyển - 1. Đặt vấn đề - 2. Những bất hợp lý - 3. Nghiên cứu cải tạo xe vận tải và plat phoóc - 4. Nghiên cứu cải tiến giá treo - 5. Thiết kế, cấu tạo chi tiết giá treo - 6. Kết luận.
- Chương 5: Kết quả nghiên cứu công nghệ cẩu lắp - 1. Đặt vấn đề - 2. Phân tích ưu điểm và nhược điểm các loại máy trục - 3. Lựa chọn loại trục bánh xích.
- Chương 6: Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành