Tìm kiếm nâng cao

Một số giải pháp hợp lý cải tạo và sửa chữa nền móng công trình. Mã số: 26B-02-02

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương 1: Trình bày tổng quan các kết quả nghiên cứu về sự làm việc đồng thời của nhà móng nền, bài toán có tầm quan trọng lớn đối với giải pháp gia cường móng một phần.
- Chương 2: Giới thiệu các kết quả nghiên cứu về giải pháp gia cường móng một phần, về lý thuyết và thực nghiệm. Giới thiệu hai công trình ứng dụng.
- Chương 3: Trình bày các kết qủa nghiên cứu đánh giá sức chịu tải, sức kháng xuyên hay tải trọng ép cọc và khả năng ổn định của cọc ép.
- Chương 4: Giới thiệu kỹ thuật xây dựng móng cho công trình mới trong khu vực xen kẹp trong thành phố bằng cọc ép theo nguyên lý xây trước một phần công trình, một mở rộng quan trọng phạm vi ứng dụng của cọc ép. Hai công trình ứng dụng cũng được giới thiệu.
- Chương 5: Trình bầy các kết quả công tác điều tra nhu cầu cải tạo móng ở nội thành Hà Nội và các kiến nghị cho công tác quy hoạch cải tạo.
- Chương 6: Các kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành