Tìm kiếm nâng cao

Kỹ thuật nền móng phục vụ xây chen. Mã số 26B-02-02a

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - BXD
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Trình bày những khái niệm cơ bản của bài toán dao động, lý thuyết truyền sóng và phương pháp xác định một số chỉ tiêu cơ bản đã nghiên cứu một số bài toán của động lực học nền móng.
- 2. Điều tra một số công trình xây dựng xen kẽ trong thành phố.
- 3. Nghiên cứu tác động tĩnh của công trình xây chen.
- 4. Nghiên cứu tác động do quá trình đóng cọc.
- 5. Công nghệ nền móng phục vụ xây chen.
- 6. Một số kết quả ứng dụng thực tiễn .
- 7. Kết luận và kiến nghị -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành